Aktualności tłumaczeniowe

Antropotomia, fizjologia - czym to jeść?

2022-06-09 18:28:34, komentarzy: 1

Czy antropotomia stanowi dział nauk medycznych? Czym się różni histologia cytologii? Co to jest anatomia prawidłowa? Czy morfologia jest tym samym co anatomia? Na te wszystkie pytania związane z medycyną - albo wręcz stanowiące podwaliny nauk medycznych, postaramy się odpowiedzieć zajmując się nauką o życiu - czyli biologią.

Czym bowiem zajmowali się praprzodkowie współczesnych medyków? Protoplaści lekarzy zajmujących się leczeniem musieli, przez długi szereg pokoleń, zdobywać a następnie pogłębiać znajomość budowy i czynności ciała ludzkiego. Pierwsze uporządkowane wiadomości anatomiczne pochodzą z 5 wieku przed naszą erą. Od tego momentu można mówić o podwalinach anatomii, czyli nauki o budowie ciała ludzkiego, a zarazem najstarszej z podstawowych nauk lekarskich.

Wiedza medyczna - fizjologia, definicja i wstęp

Natomiast fizjologia czyli nauka o czynnościach organizmu, zaczęła rozwijać się dużo później a dopiero wiek 17 przynosi szybkie postępy w dziedzinie fizjologii.

Zarówno fizjologia jak i anatomia są częściami biologii - czyli nauki o życiu. Pamiętać tu należy, iż budowa i czynności organizmu są ze sobą ściśle powiązane i oddziałują wzajemnie na siebie. Jako przykład można podać budowę ręki człowieka - dzięki to której może wykonywać on zarówno czynności precyzyjne jak i ciężką pracę fizyczną. Co łączy fizjologie z anatomią? Ciężka praca nogi czy ręki czy też stopy, czy to dźwiganie ciężarów przez robotnika czy to taniec baletmistrza, będzie pociągać za sobą w konsekwencji pogrubienie kości.

 

Biologia współczesna posiada obecnie dwa duże działy - czyli morfologię oraz ergologię. Podczas gdy morfologia jest nauką o kształtach istot żywych, to ergologia stanowi nauka o ich czynnościach. Przy tym jest to podział umowny, gdyż zachodzą duże korelacje pomiędzy wymienionymi dziedzinami biologii. Jedna i druga omawia świat istot żywych twój świat roślinnych zwierzęcy. W każdym z nich znajdujemy bardzo wiele form różniących się od siebie zarówno budową jak i trybem życia. W długim szeregu form zwierzęcych medycyna ogranicza się do człowieka, który to w gromadzie naczelnych należy do ssaków będących kręgowcami stałocieplnymi. Ponieważ człowiek w rozwoju wewnątrzmacicznym zaopatrzony jest między nimi błonę płodową czyli odwodnię, jest przez to zaliczane do owodniowców i tu dochodzimy do pojęcia antropotomi ,czyli anatomii człowieka, oraz jego fizjologii.

Jak obecnie bada się budowę człowieka?

Przy badaniu budowy człowieka najłatwiej można zaznajomić się z kształtami zewnętrznymi, kształty wewnętrzne położone w jamach ciała to budowa wewnętrzna. Mamy tutaj jamy czaszki, jamę klatki piersiowej, jamę brzuszną czy jamę miednicy. To niedostrzeżone pozostaną naczynia krwionośne nerwy mięśnie - wraz ze szczegółami ich budowy.

 

W dawnych dziejach medycyny w ubiegłych wiekach do ukrytych narządów dostać jedynie można się było podczas sekcji zwłok oraz ich preparowania. Do tej pory metody tej używa się do poznania stosunków przestrzennych. Jednakowoż obecnie medycyna dysponuje metodami rentgenowskimi, które jednakowoż ukazują tylko zarysy narządów możliwe do zarejestrowania na kliszy. Z kolei przy wprowadzeniu do naczyń krwionośnych limfatycznych czy też przewodu pokarmowego kontrastu, czyli środków cieniujących, można badać metodami rentgenowskimi przebieg naczyń kształt odcinków przewodu, jak również obserwować bezpośrednio szereg czynności fizjologicznych.

badanie rentgenowskie stanowiło przełom

 

Ciągle jednak ukazane powyżej metody nie pozwalają zrozumieć złożoności narządy wraz z ich czynnościami. Poznajemy kształt wątroby, stwierdzamy wydzielanie się żółci. By jednak zrozumieć szczegółowe czynności narządu trzeba zejść do budowy mikroskopowej i specjalnych metod badawczych. Dlatego też w medycynie i fizjologii wspomagają nas anatomia makroskopowa i mikroskopowa, czyli histologia nauka o tkankach z tej ostatniej wydzielono naukę o komórce czyli cytologię.

Pisaliśmy z dziedziny medycyny - o hiperwentylacji

 

Dalsze podziały anatomii na szereg gałęzi uwzględniają punkty widzenia specjalistów odmiennych branży medycznych i pokrewnych. Kształcący się medyk poznaje najpierw anatomia prawidłową czyli opisową. Dla chirurga kluczowy będzie położenie i wzajemne układ narządów wewnętrznych wraz z drogami dostępu do nich, podobnie układ kości stawów mięśni naczyń krwionośnych i nerwów, szczególnie gdy mowa o kończynach. Z tego punktu widzenia wzięła swój początek anatomia topograficzna, korzystająca między innymi z metody przekrojów całego ciała jak i jego części.

Anatomia kliniczna a rentgenowska

Anatomia kliniczna szczególną uwagę zwraca na budowę i położenie narządów wewnętrznych. Anatomia rentgenowska zwana rentgenoanatomią, ze szczegółami opisuje stawy, kości i narządy wewnętrzne zawarte w jamach ciała. Nowoczesne metody przynoszą współczesny kierunek nauczania czyli anatomię osobnika żywego, nakierowaną na metody bez sekcji

Metody kliniczne stosowane w tym tej anatomii to oglądanie opukiwanie, badanie dotykiem, osłuchiwanie oraz badanie promieniami Roentgena.

 

To wszystko tytułem wstępnego opracowania anatomii w naszej bazie wiedzy o medycynie. Oparto się tu o wiedzę fachową zawartą m.in. … 

Kategorie wpisu: tłumaczenia medyczne
« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Barbara 0:01, 5 lipca 2022

    Zabrakło źródła na końcu? stąd 3 kropki...

    Odpowiedz
Kreator www - przetestuj za darmo